19 paź 2010

Terminal - polecenia (1)

Witam.

Lista podanych niżej poleceń, których można używać w "Terminalu" pochodzi z programu Ailurus (Study Linux-Porada Dnia).
Będzie to pierwsza i chyba nie ostatnia lista poleceń Terminala na tym blogu, więc korzystajmy.
Uprzedzam lista jest długa ;)


1. Display Linux distributor's ID
     lsb_release -is

2. Display Linux release number
     lsb_release -rs

3. Display Linux code name
     lsb_release -cs

4. Display machine hardware name
     uname -m

5. Lista wszystkich urządzeń PCI:
     lspci

6. Reclaim memory which stores pagecache, dentries and inodes
     echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

7. Display a list of modules in the Linux Kernel
     lsmod

8. List USB devices
     lsusb -v

9. Display the status of ethernet card
     sudo ethtool eth0

10. List hardware
       sudo lshw

11. List harddisk partitions
       sudo fdisk -l

12. Display SATA harddisk parameters
       sudo hdparm -I /dev/sda

13. Display disk space usage
       df -h

14. Display file/folder space usage
       du -bsh FOLDER_NAME

15. Display amount of free and used memory
       free

16. Display processes
       ps -e

17. Display a tree of processes
       pstree

18. Display processes dynamically
       top

19. Terminate a process with a given process id
       sudo kill -9 PROCESS_ID

20. Terminate all processes with a given name
       sudo killall PROCESS_NAME

Na razie to tyle ;)

0 komentarze:

Prześlij komentarz